Hidrokarbonlar – Soru 9

Bir alkenin 0,1 molü yandığında normal koşullarda 4,48 L CO2 oluşuyorsa bu bileşiğin aynı koşullarda yoğunluğu kaç g/L’ dir?

(C:12, H:!)

Çözüm: Bütün olay alkenin formülünü bulmak, gerisi oldukça kolay.

0,1 mol alkenden 4,48 L CO2 elde ediliyorsa 1 mol alkenden 44,8 L CO2 oluşur ki bu da 2 mol CO2 demektir. Yani alkende 2 mol atom C varmış. Alkenin genel formülü CnH2n olduğuna göre formülümüz C2H4 ‘tür.

1 mol C2H4 =28 g (siz de bulun) olup, normal koşularda 22,4 L hacim işgal eder. d = m/V formülünde değerler yerine konulursa

Screen Shot 2015-10-04 at 23.44.39 olur.

< Soru 8Soru 10 >


Hidrokarbonlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *