Hidrokarbonlar – Soru 10

Screen Shot 2015-10-18 at 17.52.43

Yukarda açık formülü verilen bileşik IUPAC sistemine göre nasıl okunur?

Çözüm: En uzun zincir saptanır. En uzun zincir 5 karbonlu (siz de bulun) ve bütün bağlar tekli olduğuna göre okumamızın sonu pentan ile bitecek. Metil grubunun kaç numaralı C’na bağlandığını saptamak için de grubun bağlandığı C’un numarası en küçük olacak şekilde numaralandırma yapılır.(siz yapın) Buna göre bileşiğimiz 2-metil-pentan diye okunur.

< Soru 9Soru 11 >


Hidrokarbonlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *