Hidrokarbonlar – Soru 23

6 L lik bir etan ve eten karışımı bromlu sudan geçirildiğinde 32 g brom harcandığına göre karışımdaki etan miktarını bulun? (Br:80)

Çözüm: Etan doymuş olduğuna göre bromlu sudan etkilenmez. Bromlu sudan etkilenen doymamış olan eten’dir.

Denklemi yazalım;

Screen Shot 2015-11-07 at 21.07.26

Denkleme göre 160 g brom, 22,4L eteni doyurmaktadır. Basit bir orantıyla (siz bulun) karışımdaki eten 4,48L olarak bulunur. Etan miktarı ise 6-4,48 = 1,52 L dir.

< Soru 22Soru 24 >


Hidrokarbonlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *