Hidrokarbonlar – Soru 5

Bir doymuş hidrokarbonun (alkan) 0,1 molü yandığında 0,6 mol H2O buharı oluştuğuna göre bu hidrokarbonun formülü nedir?

Çözüm: 0,1 mol doymuş hidrokarbondan 0,6 mol H2O oluşuyorsa 1 mol doymuş hidrokarbondan 6 mol H2O oluşur. 6 mol H2O da 12 mol H atomu olduğundan doymuş hidrokarbonda 12 H atomu vardır. Doymuş hidrokarbonun genel formülü CnH2n+2 olduğuna göre, 2n+2=12 eşitliğinden n=5 bulunur. Formülümüz de C5H12 olur.

< Soru 4 – Soru 6 >


Hidrokarbonlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *