Hidrokarbonlar – Soru 4

n-hekzan ile izo hekzanın, hangisinin k.n. daha yüksektir?

Çözüm: n-hekzan düz zincirli olup izomer halinde dallanma olur. Dallanma arttıkça moleküller arası bağlar zayıflayacağından k.n. düşer. Hekzanın 5 izomeri vardır. Hepsinin de k.n. n-hekzandan daha düşüktür.

Not: Hekzanın 5 izomerini de yazmaya çalışın. İzomerlerle ilgili iyi bir alıştırma yapmış olursunuz.

< Soru 3Soru 5 >


Hidrokarbonlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *