Hidrokarbonlar – Soru 1

Bir doymuş hidrokarbonun (alkan) 0,1 molü yakıldığında normal koşullarda 4,48L CO2 oluştuğuna göre bu hidrokarbonun formülü nedir?

Çözüm; 4,48L CO2 0,2 mol CO2 demektir (siz de bulun). 0,1 mol doymuş hidrokarbon yandığında 0,2 mol CO2 oluşuyorsa 1 molü yandığında 2 mol CO2 oluşur. 2 mol CO2 de ise 2 mol C vardır. Doymuş hidrokarbonlar C2H2n+2 formülü ile gösterildiğine göre n=2 olduğundan aranan formül C2H6 olur.

Soru 2 >


Hidrokarbonlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *