Hidrokarbonlar – Soru 35

Bir hidrokarbonun 0,1 molünün tam olarak yanması sonucu 0,3 mol H2O oluşuyor. 0,5 molü ise 1 mol H2 ile tam olarak tepkimeye girdiğine göre bu bileşiğin ismi ne olabilir?

Çözüm: Bileşiğin ismi ne olabilir diye sorulduğuna göre, birbirleriyle izomer olan birden fazla bileşik söz konusudur. Bunu dikkate alarak soruyu çözelim:

0,1 mol’den 0,3 mol H2O oluşuyorsa, 1 mol’den 3 mol H2O oluşur ki bu da bize bileşikte 6 H atomu olduğunu gösterir.

0,5 molü 1 mol H2 ile tepkimeye giriyorsa, 1 molü 2 mol H2 ile tepkimeye girer. Bu da bize bileşikte bir tane üçlü bağ veya 2 tane çifte bağ olduğunu gösterir. Bir tane üçlü bağ olduğunu düşünelim. Bu durumda bileşik bir alkin olabilir. Alkinlerin genel formülü CnH2n-2 olduğuna göre 2n-2=6 eşitliğinden n=4 olur. Yani bileşiğin formülü C4H6 dır. Bileşiği alkin kabul ettiğimize göre adı bütindir

İki tane çift bağ olduğunu kabul edersek bileşiğimiz bir –dien dir. Dienlerin genel formülü de Alkinlerle aynı olduğuna göre n=4 olacağından bileşiğin formülü C4H6 olur ki okunuşu bütadien dir.

Yani bileşiğin ismi bütin veya bütadiendir.

< Soru 34Soru 36 >


Hidrokarbonlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *