Hidrokarbonlar – Soru 12

Screen Shot 2015-10-18 at 18.19.40

Yukarıda açık formülü verilen bileşik nasıl okunur?

Çözüm: En uzun zincir 6 karbonlu, bütün bağlar tekli olduğuna göre okumamızın sonu heksan ile bitecek.(Bunu vurgulamamızın nedeni heksan ile bitmeyen seçenekleri kolayca elemenizdir)

En uzun zincire 2 tane grup (-CH3 ve –Br ) katılmış. Böyle durumlarda karbonlara numara verilirken alfabetik sıra göz önüne alınır. Bromun olduğu C 2 numara, metilin olduğu karbon ise 5 numara ile numaralandırılır. Bileşiğimiz de 2-brom-5 metil heksan diye okunur.

< Soru 11Soru 13 >


Hidrokarbonlar Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *