Bileşik Oksit

Birden fazla değerliğe sahip olan (Geçiş metallerinden bazıları) metallerin birden fazla değerliğinin aynı bileşik içinde olduğu oksitlerdir. Örneğin Fe3O4 bileşiğinde demirin değerliğini, oksijenin (-2) olduğunu düşünerek cebirsel yolla 8/3 buluruz ki böyle bir sonuç kabul edilemez. Çünkü değerlikler tam sayılarla ifade edilir. Öyleyse durum nedir?

Aslında Fe3O4 bir bileşik oksittir. Fe2O3 ve FeO ̓nun karışımıdır. 2 demir atomu (+3), biri de (+2) değerlidir.

< Atomik Kütle Birimi – Buhar Basıncı >


Örnekler Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *