Atomun Yapısı – Soru 27

Bir gramında 4.1022 tane atom içeren XY3 gazının 1 molü kaç gramdır? (NA = 6.1023 )

Çözüm: XY3 bileşiği 4 atomlu bir bileşik olduğuna göre 4.1022 tane atom 1022 tane molekül demektir. Şimdi orantıyı kuralım:

1022   tane molekül          1 gram ise

6.1023 tane molekül         x gramdır.

Buradan 1 mol XY3 = 60 g bulunur.

< Soru 26  –  Soru 28 >


Atomun Yapısı Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *