Atomun Yapısı – Soru 23

Sıcaklık ve basıncın sabit olduğu bir ortamda 8 g CH4 gazı 12 L hacim kapladığına göre 33 g C3H8 gazı kaç L hacim kaplar? (C:12,H:1)

Çözüm: Gazlar türlerine göre değil, mol sayılarına göre hacim  kaplarlar. 1 mol CH4 16 g olduğuna göre 8 g CH4 0,5 mol ve 1 mol C3H8 44 g olduğuna göre 33 g C3H8 0,75 mol olur. Bu değerlere göre orantı kurulursa;

0,5 mol gaz           12 L hacim kaplarsa

0,75 mol gaz         X L hacim kaplar

X = 18 L olur.

< Soru 22  –  Soru 24 >


Atomun Yapısı Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *