Atomun Yapısı – Soru 19

0,2 mol NH3 ile aynı sayıda atom içeren C2H6 kaç gramdır? (C=12, H=1)

Çözüm: Soruyu basit orantılarla çözelim. Önce 0,2 mol NH3 teki atom sayısını bulalım.

1     mol NH3 te toplam 4 NA tane atom varsa

0,2 mol NH3 te toplam x NA tane atom vardır.

X = 0,8 NA bulunur.

 

Şimdi ikinci orantıya geçelim.

1 mol C2H6 da   toplam 8 NA tane atom varsa

x mol C2H6 da     toplam 0,8 NA tane atom vardır.

X = 0,1 mol bulunur.

 

Şimdi yapılacak iş 0,1 mol C2H6 nın kaç g olduğunu bulmaktır. 1 mol C2H6 2.12 + 6.1 = 30 g olduğuna göre 0,1 mol C2H6 = 3 g olur.

< Soru 18  –  Soru 20 >


Atomun Yapısı Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *