Atomun Yapısı – Soru 33

CO ve C2H4 gazlarının toplam hacmi 30 litredir. Bu karışımın tamamı yeterli miktarda O2ile yakıldığında aynı koşullarda 50 L CO2 elde edildiğine göre başlangıçta kaç L CO vardı?

Çözüm: Önce tepkime denklemlerini yazalım.

CO + ½ O2 ——–> CO2 ve C2H4 + 3O2 ——–> 2CO2 + 2H2O

Denklemlere göre 1 hacim CO 1 hacim CO2 ve 1 hacim C2H4 2 hacim CO2 vermektedir. CO in hacmine x dersek C2H4 ün hacmi (30-x) olur. Buna göre x.1 + (30-x).2 = 50 eşitliği çözülürse x=10 L bulunur.

< Soru 32  –  Soru 34 >


Atomun Yapısı Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *