Atomun Yapısı – Soru 34

Kapalı bir kapta 18 mol O3 gazının bir kısmı O2 gazına dönüştüğünde kapta toplam 22 mol gaz bulunduğuna göre bunun kaç molü O3 tür?

Çözüm: Tepkime denklemi 2O3 ——–> 3O2 şeklindedir. Yani 1 mol O3 den 1,5 mol O2 oluşmuştur. Tepkimeye giren O3 ün mol sayısına x diyelim. Tepkimeye girmeyen O3 ün mol sayısı da (18-x) olur.

1,5x + ( 18 – x ) = 22 eşitliğinden x = 8 mol bulunur. 18-8 = 10 mol O3 tepkimeye girmemiştir. Kapta son durumda 10 mol O3 ve 12 mol O2 vardır.

< Soru 33  –  Soru 35 >


Atomun Yapısı Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *