Atomun Yapısı – Soru 32

Bir kapta bulunan 10 mol O2 gazı 4 atm. basınç yapmaktadır. Sıcaklık değişmeden gazın % 60’ı O3 gazına dönüştürülürse basınç ne olur?

Çözüm: Tepkime denklemi 3O2 ——–> 2O3 şeklindedir. 10 mol gazın %60’ı 6 moldür. 3 mol O2 gazından 2 mol O3 elde edildiğine göre, 6 mol O2 gazından 4 mol O3 oluşur. Tepkime sonunda kapta tepkimeye girmeyen 4 mol O2 ile tepkime sonunda oluşan 4 mol O3 vardır. Hacim ve sıcaklık sabit olduğunda basınç mol sayısı ile orantılı idi.

10 mol gaz       4 atm. basınç yaparsa

8 mol gaz         x atm. basınç yapar.

x = 3,2 atm. bulunur

Soruyu formülle çözmek isteyenler için formülü verelim; P1/n1 = P2/n2

< Soru 31  –  Soru 33 >


Atomun Yapısı Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *