Atomun Yapısı – Soru 31

Eşit kütlelerde alınan Mg ve O2 elementlerinin tam verimle tepkimesi sonucu 10 g MgO elde edildiğine göre hangi elementten kaç g artmıştır? (Mg:24, O:16)

Çözüm: Önce tepkime denklemini yazalım: Mg + O2 ——–> MgO

Denkleme göre 24 g Mg ile 16 g O2 tepkimeye girerek 40 g MgO oluşturmuştur. Sorudaki miktar 10 g olduğuna göre 6 g Mg ile 4 g O2 tepkimeye girmiştir. Başlangıçta kütleler eşit olduğuna göre 6 şar g Mg ve O2 vardı. Sonuç olarak 2 g oksijen artmıştır.

Uyarı: Tam verimli tepkime demek, tepkimeye giren maddelerden en az birinin tamamen bitmesi demektir.

< Soru 30  –  Soru 32 >


Atomun Yapısı Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *