Atomun Yapısı – Soru 43

Bir kap içinde normal koşullarda bulunan 1 mol azot ile 7 mol He gazı karışımının yoğunluğu kaçtır? (N:14, He:4)

Çözüm: 1 mol N2; 14.2 = 28 g ve 7 mol He; 7.4 = 28 g olduğuna göre toplam ağırlık 56 g olup toplam hacim de (1+7=8 mol) 8.22,4 L dir.

d = m/V formülünde verilenleri yerine koyarsak d = Screen Shot 2014-08-10 at 19.01.59= 2,5/8 den yaklaşık olarak d = 0,3… g/L çıkar.

( Pratiği olan öğrenciler 56/22.4 değerinin 2,5 e eşit olduğunu bilirler).

< Soru 42  –  Soru 44 >


Atomun Yapısı Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *