Atomun Yapısı – Soru 42

4 g XO3 te 1,6 g X olduğuna göre X’ in atom ağırlığı kaçtır? (O:16)

Çözüm: 4 g bileşikte ( 4-1,6) = 2,4 g oksijen vardır. 1 mol XO3 de ise 3.16 = 48 g oksijen olduğuna göre orantımızı kuralım.

2,4 g oksijen içeren madde                    4 g ise

48 g oksijen içeren ( 1 mol) madde       y g dır.

y=80 g olur ki bunun 48 gramı oksijen olduğuna göre (80-48) = 32 gramı X’ e aittir. Bileşikte 1 mol X atomu olduğuna göre X’in atom ağırlığı 32 olur.

< Soru 41  –  Soru 43 >


Atomun Yapısı Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *