Atomun Yapısı – Soru 2

Hidrojen atomunda bir elektron 1. enerji düzeyinden 3. enerji düzeyine geçerse ∆E kaç joule olur? (A=2,18.10-18 joule)

Çözüm:  ∆E = A(1/ni2 – 1/ns2 )               ni = ilk düzey         ns = son düzey

∆E = 2,18.10-18 (1/1 – 1/32 ) =  +1,94.10-18 joule olur. Burada dikkat edilmesi gereken, bulunan değerin önündeki + veya – işaretidir. Üniversite sınav sorularında aynı değer farklı 2 işaretle seçeneklerde yer alır. İşlem doğru yapılırsa işaret de doğru bulunur. Eğer elektron 3.enerji düzeyinden 1. enerji düzeyine geçseydi sonuç -1,94.10-18 joule olacaktı. (Endotermik olaylarda enerji değişimi (+), ekzotermik olaylarda enerji değişimi (-) değerliklidir. Formülde ni ile ns nin yerlerini karıştırırsanız olayın endotermik mi, ekzotermik mi olduğuna bakın. Ona göre doğru işareti bulun. Elektronun bir üst enerji düzeyine çıkması enerji gerektireceğine göre bu olay endotermiktir).

< Soru 1  –  Soru 3 >


Atomun Yapısı Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *