Atomun Yapısı – Soru 1

X ışınları ile katot ışınları arasında ne fark vardır?

Yanıt: X ışınları elektromanyetik dalgalardır. Katot ışınları ise elektronların hareketidir. X ışınları elektrik ve manyetik alanda sapmazken katot ışınları sapar. X ışınları ışık hızıyla hareket ederler. X ışınlarını elde etmek için yüksek hızlı elektronlar kullanılır.

Soru 2 >


Atomun Yapısı Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *