Atomun Yapısı – Soru 36

Mol ağırlığı 112 g olan bir gazın normal koşullarda yoğunluğu; g/cm3 g/ml, g/m3, Kg/m3, g/dm3 türünden nedir?

Çözüm: Önce verilen değerleri kullanarak yoğunluğu g/L olarak bulalım. 22,4 L gaz     112g ise

1 L gaz          x gramdır.

Buradan 1L gaz 5 g olarak bulunur. Yani d=5g/L dir.(Formül severler için formülle de yapalım. d=m/V =112g/22,4L =5g/L) Şimdi bulduğumuz bu değeri soruda sorulan değerlere çevirelim;

5g/L = 5g/103cm3 =5.10-3g/cm3        (1L = 1000ml = 1000cm3 olduğu için)

5g/L = 5.10-3g/cm3 = 5.10-3g/ml         (1 cm3 = 1ml olduğu için)

5g/L =5g/10-3m3 = 5.103g/m3             (1m3 = 1000dm3 =1000L olduğu için)

5g/L = 5.10-3 Kg/10-3m3 =5Kg/m3     (g/L ile Kg/m3 aynı değere sahip)

5g/L = 5g/dm3                                     (1L = 1dm3   olduğu için)

< Soru 35  –  Soru 37 >


Atomun Yapısı Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *