Atomun Yapısı – Soru 37

Na2SO4 ün erime noktası 8880C iken Na2SO4.10 H2O (Glauber tuzu) 330C de sıvılaşır. Bu olayı nasıl açıklarsınız?

Yanıt: Bir bileşiğe fiziksel olarak bağlanan suya kristal suyu denir. 330C de Na2SO4.10H2O da ki 10 mol su kristali terk ederek serbest hale geçer. Na2SO4 suda çok çözünen bir bileşik olduğu için serbest kalan suda çözünür. Sıvılaşmanın nedeni budur. Çözelti ısıtılmaya devam edilirse suyunu kaybedip (susuz Na2SO4) katı hale geçer.

< Soru 36  –  Soru 38 >


Atomun Yapısı Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *