Atomun Yapısı – Soru 38

40 g Na2CO3.xH2O kristal suyu tamamen gidene kadar ısıtıldığında geriye 26,5 g katı madde kaldığına göre bileşikteki x in değeri kaçtır? (Na:23, C:12, O:16, H:1 )

Çözüm: 1 mol Na2CO3 = 2.23 + 1.12 + 3.16 =106 g dır. Eğer kristal maddemiz 1 mol olsaydı ısıtıldığında geriye 106 g katı madde kalırdı. 26,5 g madde kaldığına göre kristal maddemiz 26,5/106 = 0,25 moldür. 0,25 mol için kristali terk edip buharlaşan suyun miktarı 40-26,5 = 13,5 g olduğuna göre 1 mol için bu miktar 13,5.4 = 54 g olacaktı. 54 g su 3 mol olduğuna göre x in değeri 3 olur.

< Soru 37  –  Soru 39 >


Atomun Yapısı Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *