Atomun Yapısı – Soru 39

0,25 molü 7,5 g olan bir hidrokarbonda karbonun kütlesi, hidrojenin kütlesinin 4 katı ise hidrokarbonun formülü nedir? ( C:12, H:1 )

Çözüm: 0,25 molü 7,5 g olan bir bileşiğin 1 molü 30 g olur. Hidrojenin kütlesine k dersek karbonun kütlesi 4k olur. 5k = 30 olduğuna göre k=6 olur. Buna göre bileşikte 6 g Hidrojen ve 24 g karbon vardır. 6 g hidrojen 6/1 =6 mol atom ve 24 g karbon 24/12 = 2 mol atom olacağına göre bileşiğimizin formülü C2H6 dır.

< Soru 38  –  Soru 40 >


Atomun Yapısı Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *