Atomun Yapısı – Soru 16

0,3mol C3H4 bileşiğinde toplam kaç mol atom vardır?

Çözüm: Bu tür sorular, kimyada birçok soruda olduğu gibi basit orantılarla çözülür. 1 mol C3H4 de 3 mol atom karbon, 4mol atom hidrojen vardır.

1mol C3H4 de toplam 7 mol atom varsa

0,3 mol C3H8 de toplam x mol atom vardır.

X = 2,1mol atom olur.

< Soru 15  –  Soru 17 >


Atomun Yapısı Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *