Elektron Dizilişi

Bir atomda elektronlar orbitallere yerleşirlerken en düşük enerji düzeyine sahip orbitalleri tercih ederler.

Elektron dizilişi; 1s,2s,2p,3s,3p,4s,3d,4p,5s,4d,5p,6s,4f,5d,7s şeklindedir.

Bu sıralamayı 4p’ye kadar bilseniz yeter. Sıralamaya baktığımızda (Orbitaller enerji düzeyine göre sıralandıklarından) 4s’nin enerji düzeyinin, 3d’den daha düşük olduğunu anlıyoruz. Atomların en dış kabuğunda 8 elektrondan fazla, dıştan bir önceki kabuklarda 18 elektrondan fazlası olamaz.

Elektron dizilişine bakarak bir elementin periyodik çizelgedeki yerini kolayca söyleyebiliriz. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 elektron dizilişine sahip elementin yerini bulalım.

En büyük orbital katsayısı 3, en büyük orbitallerdeki toplam elektron sayısı 2+5 = 7.Elementimiz 3.ncü periyod 7A grubundadır.

Başka bir örnekle durumu pekiştirelim.

1s2, 2s2, 2p6 , 3s2, 3p6, 4s2, 3d3 elektron dizilişine sahip elementin yeri ise;

En büyük orbital katsayısı 4, demek ki 4.ncü periyot elementi. 3d3 ile bittiğine göre B grubu elementi. Kaç B grubu olduğuna gelince, bunun sınavlarda hiç sorulmadığını belirtelim. Elementin yerini tanımlarken, 4.ncü periyot, B grubu elementlerinden 3.ncü sırada olanı deriz. Bir elementin elektron dizilişi p2 ile bitiyorsa, bu element; metal, yarı metal veya ametal olabilir. Bor elementi 1s2, 2s2, 2p1 elektron dizilişine sahip olmasına karşın metal değil ametaldir.

Öneri: Bu tür konulara çalışırken yanı başınızda bir periyodik çizelge olsun.

 

< Dipol-Dipol Etkileşim – Graham Difüzyon Yasası >

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *