Graham Difüzyon Yasası

Aynı sıcaklıkta bulunan bütün gaz moleküllerinin ortalama kinetik enerji’leri birbirine eşittir

(Neden ortalama kinetik enerji? Çünkü bir gazın bütün molekülleri aynı kinetik enerjiye sahip değildir.Çarpışmalar sonucu bazı moleküllerin kinetik enerjileri diğerlerinden farklı olabilir.İşlemlerde kolaylık olsun diye ortalama kinetik enerji alınır.)

Molekül ağırlıkları birbirine eşit olmayan 2 gaz örneği H2 ve O2 alalım.Aynı sıcaklıkta H2 ve O2 nin kinetik enerjileri bibirine eşittir.Hidrojenin mol ağırlığı oksijene göre çok daha küçük olduğuna göre hızlar arasındaki ilişkiyi bulalım.

Screen Shot 2014-12-14 at 12.43.49

M yerine MA alınır ve gerekli işlemler yapılırsa Screen Shot 2014-12-14 at 12.44.28 eşitliği elde edilir.

Buradan da Screen Shot 2014-12-14 at 12.44.59 bulunur.

Yukardaki eşitliği genel olarak yazarsak Screen Shot 2014-12-14 at 12.45.38 eşitliği elde edilir ki bu eşitliğe Graham diffüzyon yasası denir.

Screen Shot 2014-12-14 at 12.46.15 değerleri eşitlikte yerine konursa gazların yoğunluk ve hızları arasındaki ilişkiyi veren bir eşitlik daha elde ederiz Screen Shot 2014-12-14 at 12.46.45

Gördüğünüz gibi Graham diffüzyon yasasının denklemi kinetik enerjilerinin eşitliğinden faydalanılarak kolayca bulunabiliyor (Ezberlemeye gerek yok).

Bir gazın ortalama kinetik enerjisi yalnızca sıcaklığa bağlı olup Ek = 3/2 RT eşitliğinden bulunur (T kelvin cinsinden).

< Elektron Dizilişi – Hund Kuralı >

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *