Atomun Yapısı – Soru 29

10,2 g Al2O3 ün 5,4 gramı Al ise Alüminyum ve oksijen elementlerinin atom kütlelerinin oranı nedir?

Çözüm: Soruda verilen bilgilere göre elementlerin atom kütlelerini bulamayız. Bileşiğin 5,4 gramı alüminyum ise, 10,2- 5,4 = 4,8 gramı oksijendir. Alüminyumun atom kütlesi 5,4/2 = 2,7 ve oksijenin atom kütlesi 4,8/3 = 1,6 ile orantılıdır. Atom kütlelerinin oranı da 2,7/1,6 olur.

< Soru 28  –  Soru 30 >


Atomun Yapısı Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *