Atomun Yapısı – Soru 4

Hidrojen atomunda 5. düzeyden 1. düzeye geçiş yapan elektronun  oluşturduğu spektrum çizgisinin frekansı kaçtır? (h=6,63.10-34 J.s)

Çözüm:  Önce bu olay sonucu açığa çıkan enerjiyi bulalım.

∆E = 2,18.10-18 (1/52 – 1/1) =- 2,09.10-18 joule. (İşaret önemli değil)

Bu değeri E = h.f denkleminde yerine koyarsak; (f: frekans)

f=2,09.10-18joule/6.63.10-34joule.saniye = 3,15.1015/ saniye olur.

Uyarı: Gerek kimya gerek fizik sorularını çözerken birimleri daima yazın, sonucu daha emin bir şekilde kontrol edersiniz.

< Soru 3  –  Soru 5 >


Atomun Yapısı Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *