Atomun Yapısı – Soru 12

px, py, pz orbitallerinin enerji düzeyleri arasında fark var mıdır?

Yanıt: Yoktur. Baş kuvantum sayısı kaç olursa olsun bütün p orbitallerinin n+l değerleri aynı olacaktır. Bu nedenle p orbitalinde 1 tek elektron varsa, bu elektron px, py ve pz  orbitallerinden herhangi birine yerleşebilir.

< Soru 11  –  Soru 13 >


Atomun Yapısı Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *