Atomun Yapısı – Soru 14

Demir atomunun elektron dizilimi; 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 şeklinde olduğuna göre Fe+2 ve Fe+3 iyonlarının elektron dizilimi nasıl olur?

Yanıt: 4s ve 3d orbitallerinin her ikisinde de elektron varsa önce s orbitalindekiler, sonra da d orbitalindekiler gider. Bu durumda Fe+2 iyonu  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6,  Fe+2 iyonu ise 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5  şeklinde olur. Dizilimlere dikkat ederseniz her iki iyon da soy gaz düzeninde değildir. A grubundaki metaller bileşiklerinde soy gaz düzenine ulaşırken B grubu elementleri bir kaçı dışında soy gaz düzenine erişemezler.

< Soru 13  –  Soru 15 >


Atomun Yapısı Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *