Atomun Yapısı – Soru 21

XYZ4 bileşiğinin 0,2 molü 24 gramdır. X, Y, Z atomlarının kütlece birleşme oranları (X:Y:Z) sırasıyla 3:4:8 olduğuna göre her atomun atom ağırlığını bulun.

Çözüm: Bileşiğin 0,2 molü 24 g olduğuna göre 1 molü 120 g dır. X =3k,   Y = 4k ve Z = 8k alalım. X+Y+Z = 3k+4k+8k = 15k olur. 15k = 120 olacağına göre k = 8 bulunur. Bu durumda atom ağırlıkları sırasıyla X:24, Y:32 olur. 4 mol atom Z = 64 g ise 1 mol atom Z de 64/4 = 16 g olur.

< Soru 20  –  Soru 22 >


Atomun Yapısı Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *