Periyodik Çizelge – Soru 7

0,1 mol X2O bileşiğinde 1,8.1024 tane elektron olduğuna göre X in periyodik çizelgedeki yeri nerde dir? ( 8O, NA:6.1023 )

Çözüm: Önce 1 moldeki elektron sayısını bulalım. 0,1 molde 1,8.1024 elektron varsa 1 molde 18.1024 elektron vardır. Şimdi de 1 tek moleküldeki elektron sayısını bulalım;

6.1023 molekülde (1 mol)         18.1024 elektron varsa

1 tane molekülde                       x elektron vardır.        
x=30 bulunur.        Bu 30 elektronun 8 tanesi oksijen atomuna ait olup geriye kalan 22 elektron 2 tane X atomuna aittir. 1 tane X atomunun 11 elektronu vardır. Elektron dizilimini yazarsak; 1s2 2s2 2p6 3s1 şeklinde bir dizilim elde edeceğimize göre X atomu  3.periyot, 1A grubundadır.

< Soru 6  –  Soru 8 >


Periyodik Çizelge Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *