Periyodik Çizelge – Soru 6

13X ve 8Y elementlerinin oluşturduğu bileşiğin 1 molünde kaç tane proton vardır? (NA: 6.1023)

Çözüm: Önce bu 2 elementin elektron dizilişlerini yazalım.

X: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1                  Y:1s2 2s2 2p4

X 3A grubuna ait bir element olduğuna göre bileşiklerinde (+3) değerliklidir. Y ise 6A grubuna aittir ve pozitif değerli bir iyonla bileşik oluşturursa (-2) değerlikli olur. Çaprazlama metoduyla bileşiğin formülü X2Y3 olarak bulunur. Bir molekülde 2 X atomu (2.13=26 proton) ve 3 Y atomu (3.8=24 proton ) olduğundan toplam 50 proton vardır. 1 molde ise 50.6.1023 =3.1025 tane proton vardır.

< Soru 5  –  Soru 7 >


Periyodik Çizelge Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *