Periyodik Çizelge – Soru 5

En kuvvetli yükseltgen element hangisi dir?

Yanıt: Flordur.Yükseltgen madde elektron alan madde demektir. F elementinin çapı en küçüktür. Diğer elementlere asla elektron vermez. Öyle ki bileşiklerinde daima -2 değerlikli olarak bilinen oksijen, flor ile yaptığı bileşikte +2 değerlikli olmak zorunda kalır. Bileşiğin formülü F2O değil OF2 dir. (Bileşik formülleri yazılırken pozitif değerli element önce yazılır). Oksijen-flor bileşiğinde florun (-1)  değerlikli olması, oluşan kovalent bağda ortaklaşa kullanılan elektronun flor tarafından daha kuvvetle çekilmesi nedeniyledir.

< Soru 4  –  Soru 6 >


Periyodik Çizelge Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *