Periyodik Çizelge – Soru 8

Metal oksitlerinin genellikle bazik özellik göstermelerini nasıl açıklarsınız?

Yanıt: 1A grubundan bir element M olsun. Bu elementin oksidinin formülü M2O şeklinde olacaktır. M2O + H2O —-> 2MOH  denklemine göre su ile birleşerek oluşan MOH suda M+  ve (OH) şeklinde iyonlaşır. Oluşan hidroksit iyonları da ortamın bazik olmasını sağlar.

< Soru 7  –  Soru 9 >


Periyodik Çizelge Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *