Periyodik Çizelge – Soru 12

Aynı periyotta bulunan X ve Y elementlerinden Y nin elektron ilgisi X den, X in ise değerlik elektron sayısı ise Y den fazladır. Sadece bu bilgilerle X ve Y nin grupları hakkında ne söyleyebiliriz?

Yanıt: Sorudaki durum ancak 7A ile 8A grupları arasında söz konusudur. 7A da ki bir elementin 7, 8A da ki bir elementin 8 değerlik elektronu vardır.7A grubundaki bir elementin elektron ilgisi oldukça fazla olmasına karşın 8A da ki bir elementin ( soy gaz ) elektron ilgisi sıfır kabul edilir. Buna göre Y elementi 7A, X elementi de 8A grubuna aittir.

< Soru 11 – Soru 13 >


Periyodik Çizelge Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *