Periyodik Çizelge – Soru 11

Elektron dizilimi 1s2 şeklinde olan element 2A grubunda mıdır?

Yanıt:  Hayır. 1s2 elektron dizilimi soy gaz elementine ait olduğundan  element 2A grubunda değil 8A grubundadır.

< Soru 10 – Soru 12 >


Periyodik Çizelge Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *