Periyodik Çizelge – Soru 14

CaX2 bileşiğinde X elementi hangi gruba ait olabilir? (20Ca)

Yanıt: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 elektron dizilimine sahip olan Ca bileşiklerinde (+2)  değerlik alacağına göre X in değerliği de (-1) olmalıdır. Bu durumda akla ilk gelen X in halojen olduğudur. Metallerle yaptığı bileşiklerde halojenler dışında (-1) değerlikli olan bir element vardır ki bu da hidrojendir. Hidrojen, metallerle yaptığı bileşiklerde diğer bileşiklerde olduğu (+1) değil (-1) değerliklidir. Bu tür bileşikler hidrür diye adlandırılır. X elementi 7A veya 1A grubu elementi olabilir.

< Soru 13 – Soru 15 >


Periyodik Çizelge Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *