Periyodik Çizelge – Soru 30

Yıllarca önce küçük yerleşim bölgelerine gelen satıcılar saf halka kalitesiz malları pahalı fiyatlarla satarak haksız kazanç sağlarlardı. Halkın ilgisini çekmek için de kimisi yılan, kimisi maymun oynatırken biraz kimya bilenler hemen yanındaki çeşmeden halktan birine bir bardak su doldurtup bu suyu yakarlardı. Şu ana kadar elde ettiğiniz bilgilerle bu olayı açıklayabilir misiniz?

Yanıt: Açıklayalım. 1A grubu metalleri su ile tepkimeye girerek hidrojen gazı oluştururken (29.soruya bakın) tepkime esnasında çok yüksek bir ısı açığa çıkar. Açığa çıkan bu ısı hidrojen gazının tutuşmasını sağlar, dışardan bakan bir kişi de suyun yandığını zanneder. Satıcı halkın ilgisini başka yere çekerken gaz yağı içinde sakladığı bir parça sodyumu çaktırmadan suyun içine atarak bu olayı gerçekleştirirdi.

< Soru 29


Periyodik Çizelge Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *