Periyodik Çizelge – Soru 29

1A grubunda bir X metalinin 4,6 gramı su ile tepkimeye girdiğinde metal hidroksit ve normal koşullarda 2,24 L H2 oluşturduğuna göre X metalinin atom kütlesi kaçtır?

Çözüm: Tepkimeyi yazalım, sonrası basit bir orantı kurmaktan ibarettir.

X + H2O ——–> XOH + ½ H2   Tepkime denklemine göre 1 mol atom X su ile tepkimeye girdiğinde normal koşullarda 0,5mol yani 11,2 L H2 oluşturmaktadır. Elde ettiğimiz bilgilerle orantıyı kuralım.

2,24 L H2 eldesi için        4,6 g X metali gerekliyse

11,2 L H2 eldesi için       1 mol atom X gerekir.

Orantının çözümünden X’in atom kütlesi 23g/mol bulunur.

< Soru 28  –  Soru 30 >


Periyodik Çizelge Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *