Periyodik Çizelge – Soru 28

1A grubunda olan bir X metali ile atom numarası 15, atom kütlesi 31 olan Y elementinin oluşturduğu bileşiğin 0,25 molü 25 g olduğuna göre X elementinin atom kütlesi kaçtır?

Çözüm: Bütün yapılacak iş bileşiğin formülünü bulmaktır. Bunun için Y elementinin periyodik çizelgedeki yerini bulalım. Elektron dizilimine göre (siz yazın) Y elementi 5A grubundadır. Bir metalle bileşik oluşturacağına göre negatif değerlik (-3) alır. X+1 ile Y-3 iyonlarının oluşturacağı bileşiğin formülü X3Y olacaktır. 0,25 molü 25 g olan bir bileşiğin 1 molü 100 g olur. 3X+Y = 3X + 31 = 100 eşitliğinden X in atom kütlesi 23g/mol bulunur.

< Soru 27  –  Soru 29 >


Periyodik Çizelge Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *