Periyodik Çizelge – Soru 27

17X, 11Y, 16Z ve 20T elementlerinden hangileri bazik oksit, hangileri asidik oksit oluşturabilir?

Yanıt: Metal oksitleri bazik, ametal oksitleri ise asidik özellik gösterdiklerine göre yapılacak iş atom numaraları verilen elementlerin elektron dizilimlerini yazarak gruplarını bulmaktır.

17X : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5              7A grubu (ametal)

11Y : 1s2 2s2 2p6 3s1                     1A grubu (metal)

16Z : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4              6A grubu (ametal)

20T : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2     2A grubu (metal)

X ve Z elementlerinin oksitleri asidik, Y ve T elementlerinin oksitleri bazik oksit oluştururlar.

< Soru 26  –  Soru 28 >


Periyodik Çizelge Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *