Periyodik Çizelge – Soru 26

Nötr halde elektron dizilimleri 1s2 2s2 2p6 3s2 ve 1s2 2s2 2p6 3s1 3p1 şeklinde olan 2 tanecikten hangisinin birinci iyonlaşma enerjisi daha büyüktür?

Yanıt: Dikkat ederseniz her iki tanecikte aynı sayıda elektron vardır. Nötr hal denildiğine göre her iki dizilimde aynı elemente aittir. İkinci dizilim elementin uyarılmış hali olup, bu hale getirmek için bir miktar enerji verilmiştir. (3p nin enerjisi 3s den daha fazladır). Bu durumda 3p1 deki elektron 3s2 deki elektrona göre daha kolay kopar. Buna göre birinci dizilimin birinci iyonlaşma enerjisi ikinci dizilimin birinci iyonlaşma enerjisinden daha büyük olur.

< Soru 25  –  Soru 27 >


Periyodik Çizelge Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *