Periyodik Çizelge – Soru 24

Atom numaraları ardışık olan A grubu elementlerinden 5 tanesi sırasıyla X,Y,Z,T,U olup T elementi Soygaz olduğuna göre bu elementlerin birinci iyonlaşma enerjileri büyükten küçüğe doğru nasıl sıralanır?

Yanıt: T Soy gaz olduğuna göre Z: 7A, Y: 6A, X: 5A ve U bir alt periyodun 1A grubu elementidir. Buna göre birinci iyonlaşma enerjileri; T>Z>X>Y>U şeklinde olur. (Aynı periyotta 5A grubunun birinci iyonlaşma enerjisinin 6A grubunun birinci iyonlaşma enerjisinden büyük olduğunu unutmayın).

< Soru 23  –  Soru 25 >


Periyodik Çizelge Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *