Periyodik Çizelge – Soru 23

20Ca ve 7N elementlerinin oluşturduğu bileşiğin 1 gramında kaç tane atom vardır? (Ca:40, N:14, NA:6.1023)

Çözüm: Ca elementinin elektron dizilimi 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 şeklinde olduğuna göre 2A grubuna ait bir metal olup bileşiklerinde daima (+2) değerlik alır. N elementi ise 1s2 2s2 2p3 elektron dizilimine sahip olduğundan kararlı bileşiklerinde (+5) veya (-3) değerliklidir. N elementi bir metal ile birleşeceğine göre (-3) değerliğini alır. Bileşiğin formülü Ca3N2 dir. 1 mol Ca3N2: 3.40 + 2.14 = 148 g olup 1 tane molekülde 3+2 = 5 tane atom vardır. Şimdi orantıyı kuralım,

148 g Ca3N2 de           6.1023 tane molekül veya 5.6.1023 tane atom varsa

1 g Ca   da                x     tane atom vardır.

Orantının çözümünden x = 5.6.1023/148 bulunur.

< Soru 22  –  Soru 24 >


Periyodik Çizelge Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *