Periyodik Çizelge – Soru 22

11Na, 12Mg ve 13Al elementlerinin ilk 3 iyonlaşma enerjilerini karşılaştırın.

Yanıt: Elementler aynı periyotta olup 1A, 2A ve 3A grubundadırlar. Atom çapları sağa doğru giderken küçüleceğinden iyonlaşma enerjileri artar. Ancak küresel simetri nedeniyle 2A nın 1.iyonlaşma enerjisi 3A nın 1.iyonlaşma enerjisinden fazla olacağından birinci iyonlaşma enerjileri için sıralama Mg> Al> Na şeklinde olur.

İkinci iyonlaşma enerjilerine gelince; Elimizde 11Na+1, 12Mg+1 ve 13Al+1 iyonları var. Bu iyonların elektron dizilimlerini yazarsak (siz yazın) Na+1, iyonunun soy gaz düzeninde, Mg+1 iyonunun 1A grubu düzeninde ve Al+1 iyonunun da 2A grubu düzeninde olduğunu görürüz. Bu durumda ikinci iyonlaşma enerjileri için sıralama Na+1> Al+1> Mg+1 şeklinde olur.

Üçüncü iyonlaşma enerjilerine gelince: Elementler 2 elektron kaybettikleri için elimizde Na+2, Mg+2 ve Al+2 iyonları var. Bu iyonların elektron dizilimlerini yazarsak (önce siz yazın);

Na+2:1s2 2s2 2p5   ,   Mg+2:1s2 2s2 2p6   ve Al+3:1s2 2s2 2p6 3s1 şeklinde dizilimler elde ederiz. Buna göre; Mg+2 soy gaz düzeninde, Na+2 (7A)grubunda ve Al+2 (1A) grubunda düşünülürse üçüncü iyonlaşma enerjileri ile ilgili sıralama Mg+2>Na+2>Al+2 şeklinde olur.

< Soru 21  –  Soru 23 >


Periyodik Çizelge Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *