Periyodik Çizelge – Soru 3

Aynı periyotta bulunan X ve Y elementlerinden X in atom çapı Y nin atom çapından daha büyük olmasına rağmen X in birinci iyonlaşma enerjisi Y nin birinci iyonlaşma enerjisinden daha büyükse bu olayı nasıl açıklarsınız?

Yanıt: Bir periyotta soldan sağa gidildikçe çap azalır. Çapın azalması iyonlaşma enerjisinin artmasını gerektirmesine karşın 2 yerde bu kurala uyulmaz. 2A da ki bir elementin elektron dizilişi küresel simetriye sahip olduğundan 3A da ki bir elementten daha kararlıdır. Bu yüzden 2A da ki bir elementin aynı periyotta olan 3A da ki bir elemente göre hem atom çapı hem de iyonlaşma enerjisi daha büyüktür. Aynı durum 5A ile 6A grupları arasında da söz konusudur.

Liseler için Kimya Sözlüğü tanımı için tıklayın: Atom Çapı

 

< Soru 2  –  Soru 4 >


Periyodik Çizelge Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *