Maddenin Halleri – Soru 29

Normal koşullarda 2 L CH4, 3 L C2H4 ve 5 L C2H6 gazı, 5 litrelik bir kaba konursa basınç ne olur?

Çözüm: Normal koşullarda 5 litrelik kaba 5 litre gaz koysaydık basınç 1 atm olacaktı. 10 L gaz koyduğumuza göre basınç 2 atm olur. Bu soru okul sınavlarında sorulsaydı nasıl bir çözüm yapacaktık? Önce gazların mol sayılarını bulup sonra ideal gaz denklemiyle sonucu bulacaktık. Normal koşullarda 10 L gaz Screen Shot 2014-08-17 at 19.18.17 moldür (Neden?). Değerler yerine konursa;

Screen Shot 2014-08-17 at 19.18.22 eşitliğinden P=2 atm. olur.

< Soru 28  –  Soru 30 >


Maddenin Halleri Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *