Maddenin Halleri – Soru 19

250 C de bir kapta bulunan 32 g CH4, 16 g O2 ve 4 g He gazı toplam 70 cm Hg basınç yaptığına göre CH4’ ün kısmi basıncı nedir? ( C:12, H:1, O:16, He:4)

Çözüm: Bütün yapılacak iş gazların mol sayılarını bulup orantı kurmaktır. 1 mol CH4 =16 g, 1 mol O2 = 32 g ve 1 mol He = 4 g olduğuna göre kapta 2 mol CH4, 0,5 mol O2 ve 1 mol He vardır. (Bu değerleri siz bulun). Şimdi orantıyı kuralım;

3,5 mol gaz toplam 70 cm Hg basınç yaparsa

2 mol CH4                   x cm Hg basınç yapar.

Orantıdan PCH4 = 40 cm Hg bulunur.

< Soru 18  –  Soru 20 >


Maddenin Halleri Ana Sayfa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *